Riikka Oderychev

Kääntäjä ja kirjoitustulkki

Koulutus: Kirjoitustulkki 2010, Humak
FM 2000 Helsingin yliopisto, pääaine englanti, sivuaine sosiologia

Kirjoitustulkkauskielet suomi ja englanti, ranska keskitaso. Hallitsen  myös suomalaisen viittomakielen alkeet.

Tulkkausmenetelmät (Kela): kirjoitustulkkaus, etäkirjoitustulkkaus, valjastulkkaus, sormiaakkosviestintä. Etäkirjoitustulkkauksessa käytössä Text on Tap, Zoom ja Google Docs.

Toiminut käännös- ja kirjoitustulkkausalan yrittäjänä vuodesta 2009, jolloin toiminimi Riikka O perustettiin. Käännöstöitä myös aiemmin ennen 13 vuoden työrupeamaa Nokialla.